Staticus – VIA VIKA   #Fallstudie

Staticus stod inför en utmaning när det gällde att öka medvetenheten och förtroendet för sin nischade och komplexa produkt – CCF fasadteknologi. Genom projektet VIA VIKA strävade de efter att lyfta fram teknikens hållbarhet och långsiktiga fördelar.

KORT:

Efter att ha förstått kortfattningen och målgruppens utmaningar skapade vi en fängslande fallstudie. Denna berättelsedrivna strategi hjälpte till att förenkla den komplexa CCF-tekniken samt demonstrera dess effektivitet och hållbarhet på ett relaterbart sätt.

LÖSNING: